Cjenik za školsku godinu 2022./2023. u grupama od najmanje 7 polaznika

Djeca (predškolski uzrast) 1000 kn ( 132 eura) 30 sati

Djeca ( osnovna škola) 1400 kn( 185 eura) 40 sati

Odrasli 1950 kn (258 eura) 60 sati

Plaćanje u 4 rate