Najčešća pitanja

1Učio sam engleski u osnovnoj i srednjoj školi da li trebam upisati početni stupanj ?
Sve ovisi o vrsti škole i programu koji je polaznik polazio,ali najčešće je slučaj da polaznik niti nakon tako duge izloženosti stranom jeziku nije u stanju dati najosnovnije informacije o sebi, ali posjeduje neka jezična znanja koja će mu olakšati praćenje i usvajanje željenog jezika. Bilo bi dobro da se krene od početnog stupnja koji baš i nisu tako elementarni kao što se to obično misli.
2Koliko mi je potrebno da progovorim neki strani jezik te da svladam najosnovniju gramatiku pojedinog jezika ?
Prosječnom polazniku dovoljno je učenje od 150 sati ( dva semestra ili godinu dana ), da bi savladao najosnovije vještine pisanja,čitanja,razumijevanja i govorenja.
3Da li se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu ?
Nakon određenog broja odslušanih sati, polaznik dobiva diplomu škole,a stupnjevi odgovaraju stupnjevima Vijeća Evrope (A1,A2,B1,B2,C1,C2 ),ukoliko polaznik želi može u nekom od ovlaštenih jezičnih centara (za svaki jezik je to jedan centar u Hrvatskoj, za engleski npr. British Council ), polagati međunarodno priznate ispite. Diplome svih škola stranih jezika u Hrvatskoj jednako vrijede.
4Da li je nastavu moguće organizirati subotom ?
Moguće je ako to odgovara većini polaznika iz grupe.
5Koji je najmanji , a koji najveći broj polaznika u grupi ?
Postoje individualni satovi ( 1 polaznik ), grupe od 3-6 polaznika te grupe od 10 polaznika. O broju polaznika ovisi i cijena tečaja .
6Kako mogu saznati koji stupanj pojedinog stranog jezika posjedujem ?
Možete doći u našu školu i besplatno se testirati .
7Koja je razlika između starog načina stupnjevanja znanja ( npr. imam 6 stupanj talijanskog ) i novog (A1,A2,B1,B2,C1,C2) ?
Posjedovati znanje 6. stupnja stranog jezika ne odgovara najvišem stupnju koje propisuje Vijeće Evrope C2 ( posjeduju ga osobe koje imaju znanje gotovo kao i izvorni govornici ), već odgovara nivou znanja od 420 sati učenja stupanj B2, budući da programi variraju od škole do škole teško je odgovoriti koje znanje polaznik posjeduje, dok je to s novim načinom stupnjevanja jednako za sve škole (standardizirani kriterij).
8Kada bi bilo dobro da dijete počne s učenjem stranog jezika ?
Najbolje bi bilo početi u dobi od 5-6 godina kada dijete može uz vesele slikovnice usvajati najosnovniji vokabular, te se zainteresirati za pojedini jezik što je možda i važnije od samog učenja stranog jezika.
9Mislim da se strani jezik najbolje i najbrže može naučiti u zemlji u kojoj se taj strani jezik govori ?
Da, ali niti tamo bez sustavnog učenja te pohađanja neke škole za strance nećete naučiti strani jezik. Uzmimo primjer naših radnika u inozemstvu koji niti nakon boravka od 20 godina u stranoj zemlji nisu u stanju govoriti jer nisu sustavno učili.
10Da li vaša škola organizira ubrzane tečajeve stranog jezika, npr. svaki dan po 4 sata u mjesec dana i da li je takvo znanje kvalitetno ?
Moguće je organizirati i takve tečajeve i ako su polaznici motivirani i uče takvo znanje jednako je kvalitetno kao i na tečajevima sa sporijim ritmom.
11Da li mogu sve na satu naučiti tako da kod kuće ne moram ponavljati i pisati zadaće ?
Puno gradiva moguće je savladati na satu, ali polaznici moraju jedan dio vremena odvojiti i za učenje kod kuće.
12Koja je razlika između poslovnog i općeg engleskog ?
Da biste upisali tečaj poslovnog jezika potrebno je da već posjedujete određeno znanje nekog jezika, a na njemu se obrađuju teme vezane uz pisanje mail-a, termini vezani za specifičan poslovni svijet, pisma, odgovaranje na telefon razgovori s klijentima, pisanje CV-a, pisanje molbe za posao, oglasi u novinama...ne zanemarujući pritom niti koverzaciju niti gramatiku.
13Koliko traje jedan semestar od 70 sati ?
Traje od listopada do veljače ( zimski ) , te od veljače do lipnja ( ljetni ). U pravilu tečaj se održava svaki drugi dan po dva školska sata u poslijepodnevnim satima.
14Što znači naziv Vaše škole "Arcobalena " ?
To je složenica od dvije talijanske riječi arcobaleno što znači duga i balena kit,zbog čega je i naš zaštitni znak simpatični kit uvijek spreman za igru, ali iz za veće pustolovine npr. da otpliva na pučinu i upusti se u veće avanture kao i naši polaznici koji učenjem stranog jezika odlaze na jezično putovanje koje im sprema neslućene mogućnosti i otvara nove životne stranice, a dugine boje označavaju šarolikost naše ponude jezika.
15Koji su načini plaćanja ?
Iznos možete platiti u 5 mjesečnih rata, čekovima ili gotovinom odjednom, u tom slučaju odabravamo popust od 5 %.
16Mogu li prije nego što se upišem na tečaj prisustvovati satovima ?
Možete, te na taj način vidjeti da li vam odgovara određeni stupanj, sastav grupe te sam predavač.
17Kako izgleda završni ispit ?
Završni ispit sastoji se od pismenog djela gdje se ispituje slušanje s razumijevanjem,čitanje s razumijevanjem i pisanje, a na usmenom djelu ispita sudjeluje još jedan profesor koji kroz razgovor s polaznikom na zadane teme koje su obrađene u knjizi ispituje polaznikovu jezičnu kompetenciju.
18 Da li se mogu priključiti grupi samo u listopadu i veljači kada su upisi u grupe ili bilo kada u toku godine ?
Ako niste početnik možete se priključiti bilo kada.
19Što se obrađuje na pojedinom stupnju ?
Budući da naši stupnjevi odgovaraju stupnjevima koje propisuje Vijeće Evrope ( A1, A2, B1,B2,C1,C2 ) točno je propisano znanje koje se zahtjeva odo polaznika, najbolje to pogledajte u našoj tablici za samoprocjenu.
20Da li je moguće da Vaši predavači dođu u naše poduzeće i tamo održavaju tečajeve ?
Da, postoji i ta mogućnost, poželjno je da se nastava održava u radno vrijeme jer tada polaznici više prisustvuju nastavi.